Savjeti za kupovinu

Agencija za Kupca obavlja:

 - pravno praćenje koje obuhvaća izradu kompletne dokumentacije vezane uz kupoprodaju nekretnine (Predugovor ukoliko se potpisuje, te glavni Kupoprodajni ugovor);
 - dostava lista nepokretnosti predmetne nekretnine (uoči potpisivanja)
 - organizovanje i ovjera potpisa na kupoprodajnom ugovoru, kao i pomoć u slučaju realizacije preko kredita banke
 - prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine
 - prijava i razrez poreza, te prisustvovanje poreskoj komisiji za procjenu nekretnine
 - prijava prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u Katastru
 - prenos režija sa imena prodavca na ime kupca a za što kupac agenciji daje punomoćje

 

ZA PRODAVCA:

Pri posredovanju u prodaji nekretnine agent EXTRA Nekretnina će doći vidjeti i Ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnine u kojem se Agencija obvezuje Prodavcu da će za njega izvršiti slijedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s prodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla-ugovora,
 • upoznati prodavca s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine,
 • izvršiti uvid udokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti prodavca na:
  • očigledne nedostatke i moguće rizike u vezi s neuređenim dokumentima nekretnine,
  • upisana stvarna prava ili druga prava trećih lica na nekretnini,
  • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
  • nedostatke građevine i provjeru gradjevinske dozvole u skladu sa zakonom,
  • okolnosti obveze primjene prava prve kupovine i ograničenja u pravnome prometu prema posebnim propisima.
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu,
 • oglasiti nekretninu na odgovarajući način
 • omogućiti pregled nekretnine,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 • čuvati lične podatke prodavca te po pisanom nalogu prodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • obavijestiti prodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
 • prisustvovati pri isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom će sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnine.

ZA KUPCA

Pri posredovanju u kupovini nekretnine, Kupac sa agencijom potpisuje Ugovor o posredovanju kojim se EXTRA Nekretnine obvezuju a posebno na slijedeće:

 • da će kao kao dobar domaćin tražiti priliku za realiziranje povjerenog mu posla (traženje i pokazivanje nekretnine, oglašavanje na ugovornim portalima, te prikaz nekretnine putem elektroničkih medija)
 • pravovremeno obavještavati kupca o svim pojedinostima važnim za posao
 • izvršiti uvid u dokumenta kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti kupca na očigledne nedostatke u dokumentima, ukoliko postoje
 • upoznati kupca sa zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla predmetne nekretnine
 • čuvati podatke o kupcu kao poslovnu tajnu
 • voditi pregovore između kupca i treće osobe u svrhu realizacije povjerenog mu posla
 • Posrednik se takođe obvezuje obavijestiti kupca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili su mu trebale biti poznate.
 • Posrednik ne odgovora za istinitost i tačnost informacija objavljenih na web stranicama budući da je iste informacije dobio od prodavca s kojim ima ugovorni odnos.
Extra Nekretnine      V. Rolovića    85000 Bar, Crna Gora